Credit Management

тел : 0896 028 781

Небанково Финансиране

 „Кредит Мениджмънт” ЕООД е консултантска компания в областта на финансирането, като партнира не само с Банки, но и с лицензирани небанкови финансови институции от Българската Народна Банка по чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции (ЗКИ). Целта е да се предложи бърз и лесен достъп до финансов ресурс за физически и юридически лица.

Предлаганите кредити са следните:

 • Кредити за лични нужди срещу ипотека на физически лица – за покупка на жилище, ремонт на имот, рефинансиране на други кредити
 • Кредити за малки и средни фирми срещу ипотека – за инвестиции с цел разширяване на дейността, увеличаване на пазарен дял, оптимизиране на разходите
 • Кредити за рефинансиране на задължения към Банки и други кредитори, с цел намаляване размера на вноските, удължаване срока на кредита, обединение на няколко по-малки задължения и др.
 • Кредит с цел изкупуване на просрочени задължения по договори за заеми, кредит и лизинг. Услугата има ефект на разсрочване на задължението, възможност за намаляване на задължението с до 50% от основната главница, и значително намаление на погасителните вноски

 

Предимства на Небанковото кредитиране:

 • Без доказване на доход
 • Без ограничение на целта на кредита
 • Обезпечение с ипотека върху недвижимо имущество
 • Срок до 10 години
 • Възможност за гатисен период за лихва и главница
 • Възможност за сезонно погасяване
 • Одобрение до 48 часа
 • Бърза и улеснена процедура
www.invest-bulgaria.net