Credit Management

тел : 0896 028 781

Консултация при просрочен кредит

Юридически консултации, правна защита и представителство при необслужвани кредити на физически и юридически лица, а именно защита на:

- Длъжници и солидарни длъжници

- Поръчители

- Ипотекарни длъжници

Определяне на възможностите за противодействие срещу незаконосъобразно поведение от кредитори по повод снабдяването им с изпълнителен лист срещу длъжниците, в т.ч. поръчителите.

Особено внимание за поръчители и гаранти по кредити и ценни книги/записи на заповед/.

 

Набелязване на съвкупност от мерки, прилагането на които да доведе до частично или пълно отпадане на задълженията, а при невъзможност до разсрочването им.

Детайлно и пълно юридическо и счетоводно-икономическо обследване на всички значими фактори и въпроси, с оглед възможността за банково рефинансиране на финансовите задължения.

За повече информация, свърежете се с нас на телефон 0896 02 87 81

www.invest-bulgaria.net