Credit Management

тел : 0896 028 781

Леко подобрение на бизнес очакванията през февруари

Бизнес климатът в България се подобрява през февруари на фона на политическата криза и масовите граждански протести, поне така показват последните данните на НСИ на основата на проучване сред бизнеса.

Докато през януари показателят за бизнес климата, т.е. очакванията на фирмите за развитието на съответните сектори през следващите месеци – се влоши. Общият показател на бизнес климата се повишава с 5.7 пункта през февруари в сравнение с предходния месец.

В промишлеността индексът се покачва с 3.6 пункта. Настоящата производствена активност се оценява като намалена, обаче в очакванията за бизнес състоянието и дейността в отрасъла през следващите месеци има известен оптимизъм, който обаче е по-умерен в сравнение с предходната анкета. Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене в страната остават основните фактори, затрудняващи българската промишленост.

Индексът на бизнес климата в строителството се повишава с 4.1 пункта, което се дължи на по-оптимистичните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Очакванията им по отношение на строителната активност през следващите три месеца са също по-благоприятни, което е съпроводено и с намерение за допълнително наемане на персонал. Основните пречки за развитието на отрасъла продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда и финансовите проблеми. През февруари обаче се отчита засилване на негативното влияние на свитото търсене.

Като цяло леко оптимистичната оценка за очакванията за бизнес средата се дължи основно на търговията на дребно, в който сектор индексът на бизнес климата се подобрява с 11.7 пункта в сравнение с януари. Причината е в подобрените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на търговските предприятия. Регистрира се повишен оптимизъм в прогнозите на търговците за следващите три месеца и по отношение на обема на продажбите и на поръчките към доставчици.

Очакванията за движението на цените при търговията на дребно през следващите три месеца са в посока на увеличение. За сектора на услугите, бизнес климатът се повишава с 5.3 пункта, т.е. почти колкото общият индекс.

Подобряването на очакванията на мениджърите за следващите месеци може да се обясни в голяма степен с предстоящите политическите промени в страната и декларациите, че е време държавата да вземе мерки и в подкрепа на растежа на доходите и на икономиката.

klassa.bg - 28.02.2013

www.invest-bulgaria.net