Credit Management

тел : 0896 028 781

Има ли място за коректна банка

Срещу българските банки в последните години се събра доста потребителско недоволство. Макар то да засяга различни теми, най-наболелите проблеми са около коректността на договорите за кредит и едностранната промяна на лихвите по заеми (най-често ипотечни поради дългият им срок и съответно по-големия риск). В кои случаи оплакванията са основателни и в кои не, е трудно да се каже и често това се решава в съда.

Публично известни са няколко дела срещу няколко институции (Банка Пиреос, Пощенска банка, Уникредит Булбанк) за неправомерно увеличен лихвен процент. Те са в различна фаза, но някои дори бяха спечелени на първа инстанция, а има и едно окончателно решение. Неясно формулирани условия в договорите за кредит бяха констатирани и от секторен анализ на Комисията за защита на потребителите през есента на 2012 г.  

Всичко това изкарва на дневен ред теми като прозрачност и коректност. На пазара оперират 30 банки и логично възниква въпросът има ли място за институция или продукт, които да заложат на ясни и прости условия и фиксирани или обвързани с пазарен индекс лихви. Ако някоя банка реши да се рекламира и налага като "коректна", тя може да привлече клиенти, но рискува да влоши отношенията си с останалите в сектора и да не издържи ценово.

Логиката показва, че нейният кредит би бил по-скъп (тъй като тя няма да може да си избие евентуалните загуби по друг начин), но пък ще е по-предвидим. Засега обаче от сектора са скептични, че на изключително ценово чувствителния пазар потребителите ще предпочетат такава алтернатива.

Прозрачност без граници


Всичко е най-прозрачно и ясно при фиксираната лихва, при която кредитополучателят е наясно точно какъв е размерът на вноската му. Тя обаче е по-висока от текущите нива, особено ако е за по-дълъг период, тъй като банката трябва да покрие риска от това финансирането й от пазара да се оскъпи в бъдеще. Въпросът е всъщност готови ли са клиентите на банките да платят по-висока цена срещу ясно формулирани лихвени условия. Или все още кредитополучателите се блазнят от по-ниската лихва, която задължително е промоционална и е само за кратък пъровначален период от срока на заема.

Представители на банковия сектор и финансови анализатори не показаха голям оптимизъм за потенциала на една такава продуктова стратегия. Мненията са в диапазона "има, но...", "би могло да се направи...", "няма кой да предложи твърда лихва за 25 години". По принцип има място за подобни оферти заради увеличенията на лихвите от последните години, което се доказва и от появата на фиксираната лихва за известен период от срока на заема.

"Към момента все повече банки се стремят да определят лихвени условия, които са ясно прогнозируеми, както в случай на фиксираната лихва. За клиентите е важно да знаят, че ако лихвеният процент е фиксиран за целия срок на кредита, това за тях ще е по-скъпо, защото банките имат разходи за фиксиране на лихвата", коментира Наталия Лакова, мениджър "Кредитни продукти" в Societe Generale Експресбанк.

Преобладаващото мнение обаче е, че звучи трудно реализируемо за българския пазар предлагането на фиксирана лихва за целия срок на кредита. Наблюденията на отделни банки показват, че при тях няма запитвания от клиенти за търсене на фиксирана лихва.

"Капитал" 13.02.2013

www.invest-bulgaria.net