Credit Management

тел : 0896 028 781

Финансиране на физически лица

ИПОТЕЧНО КРЕДИТИРАНЕ – този вид кредит е предназначен за физически лица, които желаят да закупят собствено жилище, да ремонтират свой имот, да инвестират в имот при наличния спад на цените или да ползват средствата от кредита за покриване на текущите нужди.

РЕФИНАНСИРАНЕ – целта на рефинансирането на съществуващ кредит е промяна на условията по заемния ресурс. Възможността е за намаление на лихвения процент, увеличение на сумата на кредита, промяна на срока на изплащане, което води до промяна на месечната погасителна вноска.

 

КОНСУЛТАЦИЯ ПРИ ПРОСРОЧЕН КРЕДИТ – консултацията   включва запознаване с индивидуалния казус, проучване на  възможностите за разсрочване на задължението и навременното му погасяване, преговори с кредитора, изготвяне на стратегия за защита на клиента от кредитор, както и юридическа защита при необходимост.

 

„Кредит Мениджмънт”ЕООД разполага с екип от професионални финансисти и юристи, които прилагат индивидуален подход и решение за всеки клиент, като вземаме активно участие в процеса на финансиране, действайки на принципа:

„НИЕ ДОГОВАРЯМЕ – ВИЕ ПОЛУЧАВАТЕ”

За повече информация, свърежете се с нас на телефон 0896 02 87 81

www.invest-bulgaria.net