Credit Management

тел : 0896 028 781

Финансиране на строителни фирми

Настоящият проект има за цел да стимулира финансирането на строителни фирми с изградени обекти на акт 14, чрез  кредитиране на физически лица, желаещи да закупят жилища с етап на завършеност „груб строеж”.

ПРОЕКТ:

Финансиране на сгради с етап на завършеност

„ГРУБ СТРОЕЖ”

 

ЦЕЛ:

Изготвяне на преференциална оферта за траншово финансиране от  банка на крайните клиенти на одобрени строителни фирми

 

УЧАСТНИЦИ:

„Кредит Мениджмънт” ЕООД – консултантска фирма

Банкова институция

Строителна фирма

 

Настоящият проект има за цел да стимулира финансирането на строителни фирми с изградени обекти на акт.14, чрез  кредитиране на физически лица, желаещи да закупят жилища с етап на завършеност „груб строеж”.

По смисъла на чл.5, т.46 от ДР на ЗУТ, „груб строеж” е сграда или постройка, на която са изпълнени ограждащите стени и покривът без или с различна степен на изпълнение на довършителните работи.”

         При наличието на предварително одобрение на жилищни сгради, процедурата по кредитиране се облекчава документално и времево, като ползата е за крайния клиент, тъй като предстои единствено одобрение на доходите на клиента.

 

ПРОЦЕДУРА:

 

         Предложението за изготвяне на оферта се инициира от консултантската фирма на база документи и информация за строителната фирма и обекта, за който ще бъде изготвена офертата, както и обявена от строителя/инвеститора средна продажна цена за квадратен метър.

         След окомплектоването на нужната документация, Предложението се изпраща в съответните отдели на Банката за оценка на предприемача, техническа експертиза и правно становище за обекта.

         При представяне на положително становище от Банката „Кредит Мениджмънт” подготвя оферта, насочена към крайните клиенти на строителя/предприемача, както и схема за траншово финансиране на клиентите.

         Консултантската фирма, инициирала предложението, предоставя изготвената оферта от Банката на строителя/предприемача, като Банката включва одобрените му обекти в собствен регистър и насочва нейни клиенти към Строителната фирма, както и Строителната фирма насочва крайните си клиенти към Банката, в случай, че желаят да закупят имот чрез финансиране от Банка.

Насочването на клиенти и от двете страни се осъществява чрез „Кредит Мениджмънт”, която е задължена да осигури своевременен контакт и компетентна консултация за всеки отделен краен клиент.

www.invest-bulgaria.net