Credit Management

тел : 0896 028 781

БНБ: Очакваме кредитирането на фирмите да расте

Очаква се до края на март 2013 г. да има нарастване при кредитите за фирмите, докато заемите за домакинствата ще продължат да спадат, запазвайки текущите темпове (т.е. с 1-2% на годишна база). Това се казва в обстоен анализ на БНБ за финансовите процеси в страната. През четвъртото тримесечие на 2012 г. и първото тримесечие на 2013 г. предвижданията са за бавно понижение на лихвите по кредитите за граждани и бизнеса в съответствие с прогнозираното понижение на доходността от депозитите.

От БНБ обясняват, че основна причина за тази прогноза е инвестиционната активност на предприятията през второто тримесечие на 2012 г., която вече е повлияла върху нарастването на кредитирането. През третото тримесечие обаче заради влошените очаквания за състоянието на бизнеса и по-слабото търсене на заемни средства, кредитирането започна да се забавя.

Спадът на кредитите на граждани от банките продължи да е следствие от несигурността на домакинствата за бъдещите им доходи, тъй като ситуацията на пазара на труда остава неблагоприятна, се констатира в документа.

Нормата на спестяване на частния сектор ще оказва влияние при ново влошаване на бизнес средата. То ще е към по-висок темп на растеж на вложенията на домакинствата в търговските банки и съответно на техните в БНБ.

Въвеждането от началото на 2013 г. на данъка от 10% върху лихвите по депозити на граждани вероятно няма да повлияе върху поведението на домакинствата, но в краткосрочен план. Причината е, че влоговете нямат по-добра алтернатива, що се отнася до ниво на риска и сигурност, коментират от БНБ. От друга страна, в дългосрочен план този данък вероятно ще доведе до намаляване на нормата на спестяване на домакинствата - при условие че банковата система не предложи на масовия спестител продукти, които са извън обхвата на данъка - посочват още експертите.

В общия обем на вътрешнофирмените заеми, най-голям дял продължават да имат секторите „операции с недвижими имоти“ и „преработваща промишленост“. Това се дължи на относително високият приток на преки чуждестранни инвестиции, насочен към проекти, свързани с производството на енергия от възобновяеми източници.

През четвъртото тримесечие на 2012 г. и в началото на 2013 г. от БНБ очакват притокът на чуждестранни инвестиции слабо да се понижи и да остане в интервала между 4% и 5% от БВП. Песимистичната прогноза е свързана с евентуалното неблагоприятно развитие на дълговата криза в еврозоната, което би довело до значително нарастване на нестабилността и несигурността на международните финансови пазари.

klassa.bg - 17.12.2012

www.invest-bulgaria.net