Credit Management

тел : 0896 028 781

Фирмено кредитиране

Всяка една компания, участник на пазара изпитва необходимост от допълнителен финансов ресурс в определен момент, в зависимост от етапа на своето развитие или конюктурата на пазара. Кредитния ресурс е решение, независимо дали имате текуща нужда от оборотни средства или планирате дългосрочна инвестиция или просто имате затруднения относно паричния поток

 

Кредит за Оборотни Средства – целта на този кредит е да покрие текущите нужди на компанията. В зависимост от необходимия размер, кредитът може да е обезпечен или необезпечен.

Инвестиционен Кредит – целта на този кредит е да осигури дългосрочен финансов ресурс за закупуване на дълготрайни материални активи – покупка на предприятия, недвижими имоти, ново строителство, ремонтни дейности, покупка на машини или оборудване. Размерът, срокът и цената на кредита се определят от потребностите на клиента, вида на обезпечението, както и риска при конкретната сделка.

 

„Кредит Мениджмънт”ЕООД разполага с екип от професионални финансисти и юристи, които прилагат индивидуален подход и решение за всеки клиент, като вземаме активно участие в процеса на финансиране, действайки на принципа:

„НИЕ ДОГОВАРЯМЕ – ВИЕ ПОЛУЧАВАТЕ”

За повече информация, свърежете се с нас на телефон 0896 02 87 81

 

www.invest-bulgaria.net