Credit Management

тел : 0896 028 781

Ипотечно кредитиране

Този вид кредит е предназначен за физически лица, които желаят да закупят собствено жилище, да ремонтират свой имот, да инвестират в имот при наличния спад на цените или да ползват средствата от кредита за покриване на текущите нужди.

За повече информация, свърежете се с нас на телефон 0896 02 87 81

„Кредит Мениджмънт” ЕООД разполага с екип от професионални финансисти и юристи, които прилагат индивидуален подход и решение за всеки клиент, като вземаме активно участие в процеса на финансиране, действайки на принципа:

„НИЕ ДОГОВАРЯМЕ – ВИЕ ПОЛУЧАВАТЕ”

www.invest-bulgaria.net